organizowany przez ZO PZŁ w Częstochowie

Kontakt

 

Adres

BIURO ORGANIZACYJNE – (adres korespondencyjny):
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie

ul. Jasnogórska 102 a, 42-200 Częstochowa.
Z dopiskiem „Turniej Przyrodniczo-Łowiecki”

NIP: 526-030-04-63

Wsparcie finansowe
Konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa
11 1240 2252 1111 0000 3158 4209

Z dopiskiem „Turniej Przyrodniczo-Łowiecki” –
nazwa sponsora.

Kontakt


Organizacja:

Zdzisław Korzekwa
tel. 602 192 067
e-mail: korzekwa.aneta@gmail.com

Marketing:
Marcin Kurzyk
tel. 692 805 580
e-mail: marcin.kurzyk@gmail.com

ZO PZŁ w Częstochowie
tel: (34) 324 24 54 
fax: (34) 324 24 54
e-mail: zo.czestochowa@pzlow.pl

www.czestochowa.pzlow.pl

Sponsorzy

“Dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji XIII edycji i zachęcamy do współpracy przy organizacji XIV”.  Zobacz jak zostać sponsorem.